گزارش عملکرد

عملکرد موسسه خیریه سگال در سال ۱۳۹۷

سالی که گذشت به همت شما نیکوکاران خانواده بزرگ سگال کودکان از حمایت های زیر بهره مند گردیدند و امید است در این راه سگال را تنها نگذارید.
با توجه به امر شفاف سازی جهت اطلاع عموم هزینه های درمانی و بهداشتی و دارویی و… گزارش عملکرد به اطلاع نیکوکاران گرامی بشرح ذیل اعلام می گردد.

کودکان تحت حمایت

0
نفر
کودکان تحت حمایت

خدمات بهداشتی

0
تومان
پوشاک کودک، دستمال مرطوب و ...

هزینه های درمانی

0
کار درمانی ، گفتار درمانی ، فیزیوتراپی و بیمارستانی

خدمات دارویی

0
تومان
هزینه های دارویی و درمان

کمک های غیر نقدی

0
تومان
خرید ویلچر، پوشاک ، خواروبار

کمک های مورد انتظار و کمک های جمع آوری شده

  • هزینه مورد انتظار
  • کمک های جمع آوری شده

تمامی حقوق برای موسسه خیریه سگال محفوظ می باشد.