کمک آنلاین

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمک های خیرخواهانه با ما، در "تماس باشید" .
شماره تماس: ۷۶۵۱۵۴۲۵ – ۰۲۱
شماره کارت نزد بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۹۶۵۳۶