چگونه به سگال کمک کنم؟
موسسه خیریه

محبت ذخیره کن

با دریافت قلک روزانه نیکی ذخیره کن

همین الان یه قلب بزار

  با کمک آنلاین یاری رسان قلب های کوچک باشیم

حامی باش

اسپانسر حقوقی و حقیقی ما باشید

عضویت در سگال

به خانواده بزرگ سگال بپیوندید

استند ترحیم

 نماد همدردی و استند تسلیت سگال

تاج گل

برای دریافت تاج گل مصنوعی سگال

شماره حساب های موسسه خیریه سگال

بانک ملی

شماره حساب   ۰۲۲۲۴۵۳۶۵۴۴۰۰۲

شماره کارت  ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۹۶۵۳۶

شماره شبا IR600170000000224536544002

  بانک صادرات:

شماره حساب   ۰۲۱۴۴۰۸۹۶۴۰۰۵

شماره کارت   ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۲۴۷۱۱۶

شماره شبا IR700190000000214408964005

  بانک سپه:

شماره حساب   ۶۰۶۳۰۱۶۸۹۲۰۹

شماره کارت   ۵۸۹۲۱۰۱۲۳۱۳۸۹۴۸۳

شماره شبا IR540150000000606301689209

کد آپ
۵۴۲۵#*۴*۷۳۳*

  بانک تجارت:

شماره حساب    ۰۰۶۰۳۸۰۷۹۱

شماره کارت    ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۲۴۲۲۵۹۶

شماره شبا IR030180000000000060380791

  بانک کشاورزی:

شماره حساب    ۸۸۱۸۹۲۵۹۷

شماره کارت   ۶۰۳۷۷۰۷۰۰۰۱۳۰۹۳۴

شماره شبا IR810160000000000881892597

پیام رسان بله:

لینک کانال ما در پیام رسان بله

https://ble.im/segalcharity

تمامی حقوق برای موسسه خیریه سگال محفوظ می باشد.