از فلج مغزی چه میدانید؟

از فلج مغزی چه میدانید؟

  ناتوانی های حرکتی یکی از مهمترین علائم فلج مغزی در کودکان است .
باحمایت شما نیکوکاران عزیز

باحمایت شما نیکوکاران عزیز

باحمایت شما نیکوکاران عزیز? از کودکان فلج مغزی سگال با امید رسیدن به شیرینی سلامتی برای کودکان تحت حمایت سگال محقق شده است❤  
فرصتی برای مهربان شدن…

فرصتی برای مهربان شدن…

امروز فرصتی است تا از هر روز دیگر مهربان تر باشیم ⚘ کودکان سگال ❤
آرسام عزیز کودک تحت حمایت موسسه فلج مغزی سگال

آرسام عزیز کودک تحت حمایت موسسه فلج مغزی سگال

آرسام عزیز کودک تحت حمایت موسسه فلج مغزی سگال خداروشکر رو به بهبودی هستش به امید روزی که همه ی کودکان فلج مغزی سلامتی خودشون رو به دست بیارند