آمار و فتو گرافی

گالری تصاویر

کمپین خرید ویلچر

0
کمک های جمع آوری شده

کمپین خرید ویلچر برای کودکان فلج مغزی دارای معلولیت شدید که این ویلچرها برای سه کودک خواهد بود . مقدار مورد نیاز برای خرید ولچر ۹ میلیون تومان می باشد .

تمامی حقوق برای موسسه خیریه سگال محفوظ می باشد.